56th Kalolsavam Result – Item Wise

Kalolsavam Result – Item Wise Result, School Kalolsavam 2016 Results, Kalolsavam Points Table, School wise Result,Kalolsavam 2016 Item Results, Kalolsavam Points Table, 56th Kerala State Kalolsavam 2016 Results, Kalolsavam Latest Leading points table, Kalolsavam Item wise Results of Bharathanatyam, Thiruvathirakali, Kuchuppudi, Group Dance, Nadodi Nrutham, Mohiniyattam, Chavittu Nadakam, Mono Act, Mimicry, Chenda / Thayambaka, Nangiar Koothu, Kathakali Sangeetham, Mruthangam, Ashtapathi, Lalithaganam,Thabala, Koodiyattam, Kathaprasangam, Aksharaslokam, Bandmelam, Thiruvathira, Kolkali, Ganamela, Band Melam, Kathakali, Oppana, Kavitharachana, Ottanthullal, Gazal Alapanam, Mappillappattu, Nadakam, Nangiar Koothu, Katharachana, Sasthreeya Sangeetham, Padyam Chollal, Quran Parayanam, Nadaswaram, Kerala Nadanam, Vattappattu, Nadanpattu, Lalithaganam, Panchavadyam, Mookabhinayam, Kavitharachana, Veena, Katharachana, Upanyasam, Mookabhinayam, dakkuzhal, Margamkali, Kathakali Results 2016

Kerala School Kalolsavam Results 2015-16

56th School Kalolsavam Item wise ResultKerala School Kalolsavam - School Wise Result

school name must have minium 7 chars
Enter School Name

School Kalolsavam HS General Result

School Kalolsavam Programme Items
SL Item Item Detailed Result
1601School Kalolsavam Chithra Rachana - Pencil Result
2602School Kalolsavam Chithra Rachana - Water Colour Result
3603School Kalolsavam Chithra Rachana - Oil Colour Result
4604School Kalolsavam Cartoon Result
5605School Kalolsavam Sasthreeya Sangeetham(Boys) Result
6606School Kalolsavam Sasthreeya Sangeetham(Girls) Result
7607School Kalolsavam Kathakali Sangeetham (Boys) Result
8608School Kalolsavam Kathakali Sangeetham (Girls) Result
9609School Kalolsavam Lalithaganam (Boys) Result
10610School Kalolsavam Lalithaganam (Girls) Result
11611School Kalolsavam Mappilappattu (Boys) Result
12612School Kalolsavam Mappilappattu (Girls) Result
13613School Kalolsavam Veena Result
14614School Kalolsavam Violin - Paschathyam Result
15615School Kalolsavam Violin - Paurasthyam Result
16616School Kalolsavam Odakuzhal Result
17617School Kalolsavam Nadaswaram Result
18618School Kalolsavam Chenda / Thayambaka Result
19619School Kalolsavam Guitar - Paschathyam Result
20620School Kalolsavam Thabala Result
21621School Kalolsavam Mrudamgam / Ganchira / Ghadam Result
22622School Kalolsavam Madhalam Result
23623School Kalolsavam Kathakali (Boys) Result
24624School Kalolsavam Kathakali (Girls) Result
25625School Kalolsavam Ottanthullal (Boys) Result
26626School Kalolsavam Ottanthullal (Girls) Result
27627School Kalolsavam Nadodi Nrutham (Boys) Result
28628School Kalolsavam Nadodi Nrutham(Girls) Result
29629School Kalolsavam Chakkyarkoothu (Boys) Result
30630School Kalolsavam Bharathanatyam (Boys) Result
31631School Kalolsavam Bharathanatyam (Girls) Result
32632School Kalolsavam Kuchuppudi (Boys) Result
33633School Kalolsavam Kuchuppudi (Girls) Result
34634School Kalolsavam Mohiniyattam (Girls) Result
35635School Kalolsavam Kerala Nadanam (Boys) Result
36636School Kalolsavam Prasangam - Malayalam Result
37637School Kalolsavam Prasangam - English Result
38638School Kalolsavam Prasangam - Hindi Result
39639School Kalolsavam Kavitharachana - Malayalam Result
40640School Kalolsavam Katharachana - Malayalam Result
41641School Kalolsavam Kavitharachana - Hindi Result
42642School Kalolsavam Katharachana - Hindi Result
43643School Kalolsavam Upanyasam - Malayalam Result
44644School Kalolsavam Upanyasam - English Result
45645School Kalolsavam Upanyasam - Hindi Result
46646School Kalolsavam Upanyasam - Urdu Result
47647School Kalolsavam Katharachana - Urdu Result
48648School Kalolsavam Kavitharachana - Urdu Result
49649School Kalolsavam Padyam Chollal - Malayalam Result
50650School Kalolsavam Padyam Chollal - English Result
51651School Kalolsavam Padyam Chollal - Hindi Result
52652School Kalolsavam Padyam Chollal - Arabic Result
53653School Kalolsavam Padyam Chollal - Urdu Result
54654School Kalolsavam Padyam Chollal - Tamil Result
55655School Kalolsavam Padyam Chollal - Kannada Result
56656School Kalolsavam Aksharaslokam Result
57657School Kalolsavam Kavyakeli Result
58658School Kalolsavam Mono Act (Boys) Result
59659School Kalolsavam Mono Act (Girls) Result
60660School Kalolsavam Mimicry (Boys) Result
61661School Kalolsavam Mimicry (Girls) Result
62662School Kalolsavam Kathaprasangam Result
63663School Kalolsavam Parichamuttu (Boys) Result
64664School Kalolsavam Poorakkali (Boys) Result
65665School Kalolsavam Kolkali (Boys) Result
66666School Kalolsavam Arabanamuttu (Boys) Result
67667School Kalolsavam Dafmuttu (Boys) Result
68668School Kalolsavam Margamkali (Girls) Result
69669School Kalolsavam Thiruvathirakali (Girls) Result
70670School Kalolsavam Oppana (Girls) Result
71671School Kalolsavam Vattappattu (Boys) Result
72672School Kalolsavam Sangha Nrutham (Girls) Result
73673School Kalolsavam Kathakali - Group Result
74674School Kalolsavam Ganamela Result
75675School Kalolsavam Chendamelam Result
76676School Kalolsavam Panchavadyam Result
77677School Kalolsavam Nadakam Result
78678School Kalolsavam Vrunda Vadyam Result
79679School Kalolsavam Bandmelam Result
80680School Kalolsavam Desabhakthiganam Result
81681School Kalolsavam Yakshaganam Result
82682School Kalolsavam Kerala Nadanam (Girls) Result
83683School Kalolsavam Gazal Alapanam ( Urdu ) Result
84684School Kalolsavam Nangiar Koothu Result
85685School Kalolsavam Prasangam Urdu Result
86686School Kalolsavam Chavittu Nadakam Result
87687School Kalolsavam Vanchipattu Result
88689School Kalolsavam Groupsong Urdu Result

56th Kalolsavam Result – Item Wise